Druhy financování

Evropská unie poskytuje granty na spolufinancování projektů, které přispívají k realizaci jejích politik.

Správa finančních prostředků EU

Popis různých způsobů správy finančních prostředků EU.

Kdo se může o financování z prostředků EU ucházet?

Přehled některých profilů splňujících podmínky pobírání finančních prostředků a příslušné příležitosti financování

Pravidla a zásady

Správa programů financování EU

Výběrové řízení

Jak se projekty vybírají

Jak najít partnera projektu

Informace o projektovém partnerství, včetně vyhledávacích služeb.

Dokumenty