Għalkemm hemm għadd ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament li huma mmirati b’mod speċifiku lejn iż-żgħażagħ u l-organizzazzjonijiet taż-żgħażagħ, il-programmi li ġejjin jistgħu joffru opportunitajiet għall-applikanti ta’ dan il-profil.

  • l-inizjattiva tal-Voluntiera tal-Għajnuna tal-UE tlaqqa’ flimkien voluntiera minn pajjiżi differenti sabiex jaħdmu fuq proġetti umanitarji madwar id-dinja. Kull min ġej minn pajjiż tal-UE jew tal-EFTA, minn pajjiż li qed iħejji biex jingħaqad mal-UE jew minn wieħed mis-16-il pajjiż tal-Lvant u tan-Nofsinhar tal-Ewropa koperti mill-Politika Ewropea tal-Viċinat jista’ jieħu sehem fil-programm.

  • proġetti speċifiċi li jiffokaw fuq is-suġġett Noħolqu l-opportunitajiet għaż-żgħażagħ li jipprovdu opportunitajiet ta’ finanzjament disponibbli fl-oqsma tal-edukazzjoni u l-kultura.