Pe lângă posibilitățile de finanțare dedicate lor, întreprinderile mici și mijlocii au la dispoziție și alte programe, cu spectru mai larg, dar care se adresează și acestui profil.

  • Comisia Europeană oferă granturi pentru a sprijini proiecte sau organizații care promovează interesele UE. IMM-urile și alte părți interesate pot solicita granturi răspunzând la cereri de propuneri. În același timp, ele pot participa la procedurile de ofertare lansate de Comisie pentru a achiziționa bunuri și servicii.

  • Anumite forme ale sprijinului pentru antreprenori și întreprinderi se încadrează în programele UE, dar se acordă prin intermediul instituțiilor financiare locale. Portalul „Acces la finanțare” vă ajută să găsiți finanțare UE sub formă de împrumuturi, garanții, finanțare prin capitaluri proprii și multe altele.

  • Instrumentul de microfinanțare din cadrul Programului pentru ocuparea forței de muncă și inovare socială (EaSI) sprijină sectorul IMM-urilor acordând împrumuturi de până la 25 000 EUR persoanelor fizice care înființează sau dezvoltă întreprinderi mici.

  • Fondul social european (FSE) oferă IMM-urilor sprijin pentru ca acestea să-și poată îmbunătăți competitivitatea, de exemplu prin formare.

  • Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) le permite IMM-urilor să beneficieze de un nivel mai ridicat de sprijin, întrucât marea majoritate a întreprinderilor din domeniul pescuitului și al acvaculturii sunt IMM-uri.

  • Banca Europeană de Investiții (BEI) acordă credite pentru IMM-uri prin programul LIFE pentru mediu și politici climatice.

  • Direcția Generală Cooperare Internațională și Dezvoltare oferă oportunități de finanțare în domeniul dezvoltării.

  • Programul de formare a managerilor încurajează IMM-urile să-și extindă activitățile în Japonia și Coreea.