Pe lângă posibilitățile de finanțare dedicate lor, ONG-urile au la dispoziție și alte programe, cu spectru mai larg, dar care se adresează și acestui profil.

Vă rugăm să rețineți că ar mai putea apărea și alte posibilități de finanțare pentru ONG-uri, nemenționate aici. Verificați lista cererilor de propuneri.

● Mecanismul pentru societatea civilă sprijină dezvoltarea societății civile în țările învecinate cu UE. Consultați cererile de propuneri și anunțurile de achiziții publice relevante.

● Serviciul Instrumente de Politică Externă (FPI) lansează periodic cereri de propuneri și proceduri de ofertare

● Subprogramul „Politici climatice” din cadrul programului LIFE pune la dispoziție granturi pentru proiecte de combatere a schimbărilor climatice inițiate de organizații non-profit, inclusiv de ONG-uri.

● ONG-urile sunt eligibile și pentru proiectele finanțate de către Agenția Executivă pentru Consumatori, Sănătate și Alimente (CHAFEA).