Għalkemm hemm għadd ta’ opportunitajiet ta’ finanzjament li huma mmirati speċifikament lejn organizzazzjonijiet mhux governattivi, il-programmi li ġejjin jistgħu joffru opportunitajiet għall-applikanti ta’ dan il-profil.

Jekk jogħġbok innota li jista’ jkun hemm opportunitajiet oħra mhux imsemmija hawnhekk li jitfaċċaw u li l-NGOs jistgħu jkunu eliġibbli biex jipparteċipaw. Iċċekkja l-lista ta’ sejħiet.

● Il-Faċilità għas-Soċjetà Ċivili tappoġġja l-iżvilupp tas-soċjetà ċivili fil-pajjiżi ġirien tal-UE. Ara s-Sejħiet għal proposti u l-avviżi ta’ akkwist tagħhom.

● Is-Servizz tal-Istrumenti tal-Politika Barranija (FPI) regolarment jippubblika sejħiet miftuħa għal proposti u offerti 

●  Skont is-sottoprogramm tal-Azzjoni Klimatika LIFE, hemm għotjiet disponibbli għal varjetà ta’ proġetti ta’ azzjoni dwar il-klima mibdija minn organizzazzjonijiet mingħajr skop ta’ qligħ, inklużi NGOs

● L-NGOs huma wkoll eliġibbli għal proġetti ffinanzjati mill-Aġenzija Eżekuttiva tal-Konsumaturi, is-Saħħa u l-Ikel (CHAFEA).