Pe lângă posibilitățile de finanțare dedicate lor, agricultorii și gestionarii de terenuri au la dispoziție și alte programe, cu spectru mai larg, dar care se adresează și acestui profil.

Cercetare și inovare

Agricultorii pot să beneficieze de sprijin și în cadrul programului Orizont 2020, în domenii precum securitatea alimentară, agricultura și silvicultura durabilă, cercetarea marină, maritimă și fluvială și bioeconomia. Oportunitățile de finanțare legate de produsele alimentare și de nutriție sunt enumerate pe Portalul participanților.

Ocuparea forței de muncă în zonele rurale

Agricultorii pot beneficia de unele acțiuni propuse de programul COSME, gestionat de Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (EASME).

Fondul social european (FSE) oferă, de asemenea, finanțare agricultorilor pentru îmbunătățirea condițiilor de angajare în zonele rurale.