Principalele posibilități de finanțare

Îmbunătățirea accesului IMM-urilor la finanțare și la piețe

COSME este sigla Programului pentru competitivitatea întreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii. Acesta și-a propus să îmbunătățească accesul IMM-urilor la finanțare și la piețe, cu ajutorul a două instrumente financiare (Mecanismul de garantare a împrumuturilor și Mecanismul de capitaluri proprii pentru creștere). COSME este gestionat de EASME, Agenția Executivă pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii.

Sprijin pentru rețelele energetice, digitale și de transport din UE

IMM-urile pot obține finanțare și în cadrul programului MIE (Mecanismul pentru interconectarea Europei), care finanțează proiecte din domeniul energetic, al tehnologiilor informației și comunicațiilor și al transporturilor. MIE este gestionat de INEA, Agenția Executivă pentru Inovare și Rețele.

Ameliorarea cercetării și inovării europene

Orizont 2020 este cel mai mare program UE dedicat cercetării și inovării. Instrumentul pentru IMM-uri din cadrul programului Orizont 2020 se adresează IMM-urilor extrem de inovatoare care au o ambiție puternică de a se dezvolta și de a se internaționaliza, indiferent dacă acestea sunt întreprinderi specializate în tehnologii de vârf, dacă sunt orientate spre cercetare, dacă au un caracter social sau dacă prestează servicii.

Fiecare IMM poate primi o sumă de până la 2,5 milioane EUR ca finanțare pentru sprijin în afaceri și mentorat. Domeniile din cadrul programului Orizont 2020 sunt gestionate prin intermediul EASME, Agenția Executivă pentru IMM-uri.

Reducerea disparităților economice dintre regiunile europene  

Politica de coeziune a UE are ca scop reducerea disparităților dintre regiunile Europei în ceea ce privește nivelul de prosperitate. Ea pune accentul pe investițiile în regiuni, orașe și economia reală pentru a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă, pentru a combate schimbările climatice, pentru a diminua dependența de importurile de energie și pentru a reduce sărăcia și excluziunea socială.

Sprijinirea IMM-urilor este una dintre principalele priorități ale politicii de coeziune. Fiecare țară din UE este responsabilă de gestionarea fondurilor de coeziune pe propriul teritoriu. 

Sprijinirea agriculturii în Uniunea Europeană

Politica agricolă comună (PAC) le permite întreprinderilor mici să obțină fonduri prin: 

programul de distribuire a laptelui în școli, programul de încurajare a consumului de fructe în școli și promovarea produselor agricole ale UE

● plăți directe în cadrul Fondului european de garantare agricolă

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală