Opportunitajiet ewlenin ta’ finanzjament

Appoġġ ekonomiku, soċjali u territorjali 

Il-politika ta’ koeżjoni (jew politika reġjonali) tappoġġja l-koeżjoni ekonomika, soċjali u territorjali f’reġjuni li jikkwalifikaw għall-finanzjament. 

Il-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej jirreferu għall-5 fondi ewlenin li jikkombinaw bejniethom sabiex jappoġġjaw l-iżvilupp ekonomiku madwar il-pajjiżi kollha tal-UE:

Ir-reġjuni kollha tal-UE jistgħu jibbenefikaw mill-FEŻR u l-FSE. Il-FK qiegħed għal reġjuni inqas żviluppati.

Proġetti infrastrutturali ewlenin

JASPERS huwa strument ta' assistenza teknika speċjali li ġie żviluppat b’mod konġunt mill-Kummissjoni Ewropea, mill-grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment u minn istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn.

Jassisti lill-amministrazzjonijiet pubbliċi fit-tħejjija ta’ proġetti ewlenin li jistgħu jkunu kofinanzjati b'fondi tal-UE.

Servizzi ta’ konsulenza dwar strumenti finanzjarji

fi-compass huwa strument ta' assistenza teknika speċjali li ġie żviluppat b’mod konġunt mill-Kummissjoni Ewropea, mill-grupp tal-Bank Ewropew tal-Investiment u minn istituzzjonijiet finanzjarji oħrajn. Huwa pjattaforma għal servizzi ta’ konsulenza dwar strumenti finanzjarji fil-Fondi Strutturali u ta’ Investiment Ewropej (FSIE) u l-mikrofinanzjament fil-Programm tal-Unjoni Ewropea għall-Impjiegi u l-Innovazzjoni Soċjali (EaSI).