Principalele posibilități de finanțare 

Politica agricolă comună (PAC)

Agricultorii primesc plăți directe din Fondul european de garantare agricolă (FEGA). Acesta finanțează în principal plăți directe și măsuri de reglementare sau de sprijin destinate piețelor agricole.

Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) finanțează contribuția UE la programele de dezvoltare rurală