Granturi

UE acordă granturi organizațiilor și ocazional persoanelor care desfășoară proiecte cu obiective aliniate politicilor europene. Ele pot fi acordate în diferite domenii, de la cercetare și educație la ajutor umanitar.

De obicei, UE nu acoperă 100 % din costurile unui proiect. Granturile iau mai degrabă forma unei finanțări complementare, iar organizația beneficiară suportă o parte din costurile proiectului.

Comisia Europeană anunță posibilitățile de a primi granturi prin intermediul cererilor de propuneri.

Posibilități de finanțare pe domenii de activitate

Împrumuturi, garanții și participare la capital

UE oferă împrumuturi, garanții și participare la capital ca forme de sprijin financiar pentru acțiuni legate de politicile și programele UE. De exemplu, UE acordă împrumuturi tuturor tipurilor de întreprinderi care investesc în cercetare și inovare. De asemenea, furnizează garanții care le permit beneficiarilor să obțină împrumuturi mai ușor sau mai convenabil de la bănci și alte instituții de credit. Uneori, UE poate participa financiar la un proiect deținând părți din acesta.

Acces la finanțare cu ajutorul UE

Subvenții

Subvențiile sunt gestionate direct de către guvernele naționale, nu de către Comisia Europeană. Un exemplu ar fi subvențiile agricole, care sunt acordate pentru a sprijini agricultorii.

Premii

Premiile sunt recompense acordate câștigătorilor concursurilor din cadrul programului Orizont 2020. Drept recompensă, laureații concursurilor primesc o sumă de bani, li se face publicitate sau sunt promovați.

Contracte de achiziții publice

Comisia achiziționează bunuri, lucrări sau servicii destinate uzului intern prin contracte de achiziții publice. Contractanții sunt selectați prin proceduri de ofertare. Acordarea acestor contracte nu este considerată o formă de finanțare europeană.

Dacă vă interesează aceste proceduri, consultați:

Proceduri de ofertare – pe departamente ale Comisiei

Portalul TED (Tenders Electronic Daily - Licitații electronice zilnice)