Granty

Unie uděluje granty organizacím a někdy i jednotlivcům, aby jim pomohla provádět projekty, které přispívají k realizaci jejích politik. Granty se udělují projektům z různých oblastí, od výzkumu a vzdělávání po humanitární pomoc.

EU málokdy financuje projekt až do 100% výše jeho celkových nákladů. Granty jsou spíše doplňkovou formou financování: organizace, které grant získají, musejí do projektu také vložit část svých finančních prostředků.

Evropská komise vyhlašuje nabídku grantů prostřednictvím výzev k předkládání návrhů.

Možnosti financování – podle témat

Půjčky, záruky a vlastní kapitál

EU poskytuje pomoc ve formě půjček, záruk a vlastního kapitálu, aby podporovala své vlastní politiky a programy. Příklad: EU poskytuje všem typům podniků půjčky na investice do výzkumu a inovací. Rovněž poskytuje záruky, které příjemcům pomáhají získat půjčku od banky a dalších věřitelů snadněji a za lepších podmínek. EU se rovněž na některých projektech podílí tím, že jejich části vlastní.

Přístup k financování z programů EU

Dotace

Dotace spravují přímo členské státy EU, nikoli Evropská komise. Například rozdělují dotace zemědělcům.

Ocenění

Ceny jsou udělovány v rámci soutěží programu Horizont 2020. Vítězové získávají odměnu ve formě peněžních prostředků, propagace nebo podpory.

Veřejné zakázky

Komise využívá veřejné zakázky, aby na trhu pořídila služby, stavební práce a zboží ke své interní potřebě. Dodavatelé se vybírají prostřednictvím výzev k podání nabídek. Veřejné zakázky nejsou považovány za formu financování EU.

Přehled těchto výzev najdete na internetové stránce:

Přehled nabídkových řízení – podle oddělení

TED – evropské veřejné zakázky