ELi vahendeid hallatakse erineval moel:

Otsene haldamine

Projekti eelarvet haldab Euroopa Komisjon kui seda teostavad komisjoni talitused oma peakorteris, ELi esindustes või ELi rakendusametite kaudu. Haldamine hõlmab toetuste määramist, rahaliste vahendite ülekandmist, järelevalvetegevust, töövõtjate valimist jne.

Kaudne haldamine

Rahastamisprogramme hallatakse kaudselt, kui neid viivad ellu ELi liikmesriigid, ELi mittekuuluvad riigid, rahvusvahelised organisatsioonid või ELi liikmesriikide arenguasutused.

Jagatud haldamine

Euroopa Komisjon usaldab programmide haldamise ELi liikmesriikidele jagatud haldamise vormis. Umbes 80% ELi vahenditest hallatakse jagatud haldamise vormis.