Ten przelicznik walut podaje oficjalny miesięczny kurs księgowy euro Komisji Europejskiej i kursy wymiany ustalone przez jej księgowego zgodnie z art. 19 rozporządzenia finansowego.

Kursy te wykorzystuje się do obliczania zwrotu wydatków oraz kosztów podróży lub pobytu osób z zewnątrz, które biorą udział w spotkaniach, rozmowach kwalifikacyjnych i innych wydarzeniach na zaproszenie Komisji Europejskiej.

Ponadto przelicznik umożliwia użytkownikom sprawdzenie historycznych miesięcznych kursów wymiany, od bieżącego miesiąca do 1994 r. wstecz.

Wyświetlane kursy wymiany są kursami rynkowymi od drugiego do ostatniego dnia poprzedniego miesiąca, zgodnie z kursami publikowanymi przez Europejski Bank Centralny, przekazanymi przez delegatury lub pochodzącymi z innych właściwych źródeł w danym terminie, co zależy od dostępności danych.

Na stronie InforEuro publikowane są kursy walut w obiegu i walut historycznych krajów UE i państw trzecich. W odniesieniu do każdej waluty przelicznik podaje notowania archiwalne w stosunku do euro (lub – do grudnia 1998 r. – ecu). Wspomniane kursy wymiany są dostępne w formacie elektronicznym jako pliki do pobrania. Dane obejmują okres od marca 1994 r.

Informacje zamieszczone na tej stronie mają charakter ściśle informacyjny i nie dają użytkownikom żadnych praw.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać dalsze informacje. tresorerie@ec.europa.eu

Więcej informacji o euro