Možnosti financovania

Rôzne možnosti získania finančných prostriedkov.

Nájdite si projektového partnera

Informácie o projektových partnerstvách vrátane služieb vyhľadávania.

Postup podávania žiadostí

Kroky pri podávania žiadostí o finančné prostriedky.

Ako riadiť svoj projekt

Ako riadiť projekt po získaní grantu.

Dohoda o grante a jeho vyplatenie

Podpis dohody o grante a ďalšie kroky

Proces výberu

Ako sa vyberajú projekty na financovanie