Rahastamisvõimalused

Rahastamisvõimalused

Rahastamisvõimalusi on erinevaid.

Projektipartneri leidmine

Projektipartneri leidmine

Sisaldab teavet projektipartnerite kohta ning ka otsingufunktsiooni.

Taotlemine

Taotlemine

Toetuse taotlemise etapid

Projektijuhtimine

Projektijuhtimine

Kuidas juhtida projekti pärast toetuse saamist.

Toetuslepingud ja maksed

Toetuslepingud ja maksed

Pärast toetuslepingu allkirjastamist

Valikumenetlus

Valikumenetlus

Kuidas rahastatavad projektid välja valitakse?