Βρείτε δυνατότητες χρηματοδότησης

Διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότησης.

Βρείτε εταίρο για το σχέδιό σας

Πληροφορίες σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις για υλοποίηση σχεδίων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αναζήτησης εταίρων.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Τα βήματα υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση

Διαχείριση του σχεδίου σας

Πώς να διαχειριστείτε το σχέδιό σας μετά τη λήψη επιχορήγησης.

Συμφωνία και καταβολή επιχορήγησης

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης και επόμενα βήματα

Διαδικασία επιλογής

Πώς επιλέγονται τα σχέδια για χρηματοδότηση