Βρείτε δυνατότητες χρηματοδότησης

Βρείτε δυνατότητες χρηματοδότησης

Διαφορετικοί τρόποι χρηματοδότησης.

Βρείτε εταίρο για το σχέδιό σας

Βρείτε εταίρο για το σχέδιό σας

Πληροφορίες σχετικά με τις εταιρικές σχέσεις για υλοποίηση σχεδίων, περιλαμβανομένων των υπηρεσιών αναζήτησης εταίρων.

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Διαδικασία υποβολής αιτήσεων

Τα βήματα υποβολής αίτησης για χρηματοδότηση

Διαχείριση του σχεδίου σας

Διαχείριση του σχεδίου σας

Πώς να διαχειριστείτε το σχέδιό σας μετά τη λήψη επιχορήγησης.

Συμφωνία και καταβολή επιχορήγησης

Συμφωνία και καταβολή επιχορήγησης

Υπογραφή συμφωνίας επιχορήγησης και επόμενα βήματα

Διαδικασία επιλογής

Διαδικασία επιλογής

Πώς επιλέγονται τα σχέδια για χρηματοδότηση