Možnosti financování

Možnosti financování

Různé způsoby získání finančních prostředků.

Jak najít partnera projektu

Jak najít partnera projektu

Informace o projektovém partnerství, včetně vyhledávacích služeb.

Jak podat žádost o financování

Jak podat žádost o financování

Jednotlivé fáze podávání žádosti o financování.

Správa projektu

Správa projektu

Jak projekt spravovat po získání grantu.

Podpis dohody a obdržení grantu

Podpis dohody a obdržení grantu

Podpis grantové dohody a další kroky

Výběrové řízení

Výběrové řízení

Jak se projekty vybírají