Ocena projekta

Komisiji pri ocenjevanju predlogov pomagajo strokovnjaki. To so lahko člani osebja Komisije ali pa neodvisni strokovnjaki, ki jih Komisija najame za določen razpis za zbiranje predlogov zaradi njihovih spretnosti, izkušenj in znanja s področja razpisa.

Predlogi se ocenijo na podlagi razpisnih meril.

Izbor projektov

Za različne programe financiranja se uporabljajo različni postopki ocenjevanja. Več podrobnosti boste našli v razpisu za zbiranje predlogov, ki vas zanima.

Število izbranih predlogov je odvisno od razpoložljivih proračunskih sredstev.

Obveščanje

Prijavitelji predlogov so o izidu razpisa obveščeni po pošti ali po spletu.

Rezervni seznam

Včasih se lahko predlogom, ki najprej niso bili izbrani, finančna sredstva dodelijo pozneje, če odstopi projekt z večjim številom točk ali če se sprostijo dodatna sredstva.