Evalwazzjoni tal-proġett

Il-Kummissjoni tibbaża ruħha fuq l-għarfien espert ta’ speċjalisti biex jevalwaw il-proposti. Dawn jistgħu jkunu membri tal-persunal tal-Kummissjoni jew speċjalisti indipendenti reklutati għal sejħa speċifika minħabba l-ħiliet, l-esperjenza u l-għarfien tagħhom fil-qasam tas-sejħa.

Il-proposti huma evalwati skont il-kriterji elenkati f’din is-sejħa.

L-għażla tal-proġetti

Programmi ta’ finanzjament differenti jista’ jkollhom diversi proċeduri ta’ evalwazzjoni differenti. Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ara sejħa speċifika għal proposti rilevanti għalik.

L-għadd ta’ proposti magħżula se jiddependi wkoll fuq il-baġit disponibbli.

Notifika

L-applikanti se jiġu infurmati dwar ir-riżultati tal-proċedura ta’ evalwazzjoni b’ittra jew b’notifika online.

Lista ta’ riżerva

Xi drabi proposti li inizjalment ma ntgħażlux jistgħu jiġu offruti finanzjament jekk xi proġett b'punteġġ aktar għoli ma jitkompliex jew isiru disponibbli fondi addizzjonali.