Projektų vertinimas

Pasiūlymams vertinti Komisija pasitelkia ekspertus. Tai gali būti Komisijos darbuotojai arba nepriklausomi specialistai, kurie dėl savo įgūdžių, patirties ir žinių konkurso srityje buvo pasitelkti konkretaus konkurso dalyvių pasiūlymams įvertinti.

Pasiūlymai vertinami remiantis skelbime apie konkursą nurodytais kriterijais.

Projektų atranka

Įvairiose finansavimo programose gali būti taikomos skirtingos vertinimo procedūros. Išsamesnės informacijos rasite konkrečiuose skelbimuose apie konkursus, kurie jums aktualūs.

Atrinktų pasiūlymų skaičius priklausys nuo turimo biudžeto.

Pranešimas

Apie vertinimo procedūros rezultatus konkurso dalyviams bus pranešta laišku arba elektroniniu pranešimu.

Rezervo sąrašas

Kartais, jeigu projektas iš pradžių neatrenkamas, finansavimas jam gali būti suteiktas vėliau, jeigu geriau įvertintas projektas nepradedamas vykdyti arba jeigu atsiranda papildomų lėšų.