Projektiettepanekute hindamine

Komisjon kasutab projektiettepanekute hindamiseks spetsialistide abi. Need võivad olla komisjoni töötajad või sõltumatud spetsialistid, kes värvatakse mõne konkreetse projekti hindamiseks, sest neil on konkursikutse valdkonnas vajalikud oskused, kogemused ja teadmised.

Projektiettepanekuid hinnatakse konkursikutses esitatud kriteeriumide alusel.

Projektide väljavalimine

Rahastamisprogrammidel võivad olla erinevad hindamismenetlused. Täpsema teabe saamiseks uurige teid huvitavat konkursikutset.

Väljavalitavate projektide arv sõltub kasutada olevast eelarvest.

Teatamine

Kandidaatidele teatakse hindamise tulemused posti või interneti teel.

Reservnimekiri

Mõnikord pannakse projektiettepanekud, mida esialgu välja ei valitud, reservnimekirja, mis tähendab seda, et kui mõni rohkem punkte saanud projekt ei lähe käiku või kui leitakse lisavahendeid, võidakse hiljem otsustada neile ikkagi toetust anda.