Sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev

Če bo vaš predlog sprejet, vas bodo povabili, da podpišete natančno pogodbo, „sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev‟.

V tej fazi bodo prosilci morda morali:

  • predložiti dodatne pravne in upravne informacije, ki niso bile zajete v predlaganem projektu
  • uvesti v predlagani projekt spremembe, navedene v ocenjevalnem poročilu

Izplačilo nepovratnih sredstev

Nepovratna sredstva se navadno dodelijo v več obrokih med izvajanjem projekta. Ko izvajalci projekta podpišejo sporazum o dodelitvi nepovratnih sredstev, prejmejo plačilo predhodnega financiranja, ki mu sledi en ali več obrokov. Končno plačilo prejmejo po dokončanju projekta.

Izplačilo vmesnih obrokov in končnega plačila je vezano na dogovorjene rezultate projekta. O napredovanju projekta je zato treba poročati po rokih, določenih s sporazumom o dodelitvi sredstev.