Puslapio turinys

Kaip gauti finansavimą?

Apie 80 % ES finansavimo skiriama pagal programas, kurios administruojamos pačiose ES valstybėse narėse. Tais atvejais, kai Europos Komisija tiesiogiai valdo finansavimą, ji skiria dotacijas, skelbia viešųjų pirkimų procedūras t. t. Šiame skyriuje pateikiama išsamesnės informacijos apie tai, kaip prašyti finansavimo, kurį tiesiogiai valdo Komisija.

Europos Komisija padeda finansuoti projektus ir organizacijas, padedančias įgyvendinti ES programas ir politiką. Ji skiria finansavimą, skelbdama pasiūlymų ir projektų konkursus.

Jeigu norėsite gauti finansavimą savo projektui, jums reikės rasti tinkamą pasiūlymų arba projektų konkursą ir kruopščiai laikytis skelbime apie konkursą pateiktų nurodymų, kaip teikti paraišką. Kiekvienam konkursui šie nurodymai skiriasi. Jūsų projektas dėl skiriamo finansavimo konkuruos su kitų konkurso dalyvių pateiktais projektais.

Kad turėtumėte teisę gauti finansavimą, jums gali reikėti rasti projekto partnerių kitose šalyse.

Jei jums reikia išsamios informacijos apie atskirus konkursus: