Možnosti financiranja z evropskimi sredstvi: nasveti za začetnike

Kaj morate vedeti, preden zaprosite za evropska sredstva.

Upravičenost: kdo lahko dobi finančna sredstva?

Skupni profili upravičencev in možnosti financiranja, ki so jim na voljo.

Postopek prijave

Kako zaprositi za sredstva EU v okviru neposrednega, deljenega in posrednega upravljanja

Postopek oddaje in podpis pogodbe

Vsak predlog projekta se pred dodelitvijo sredstev podrobno pregleda.