Before you apply: EU funding for beginners

What you should know before you start applying for EU funding.

Kto je oprávnený na financovanie?

Prehľad niektorých profilov oprávnených na financovanie a príležitosti, ktoré majú k dispozícii.

The application process

How to apply for EU funding under direct, shared and indirect management.

Proces výberu

Ako sa vyberajú projekty na financovanie