Pred podaním žiadosti: Financovanie EÚ pre začiatočníkov

Čo by ste mali vedieť predtým, ako podáte žiadosť o finančné prostriedky EÚ.

Oprávnenosť: Kto môže získať finančné prostriedky?

Spoločné profily príjemcov a možnosti financovania, ktoré majú k dispozícii.

Postup podávania žiadostí

Ako požiadať o financovanie z prostriedkov EÚ v rámci priameho, zdieľaného a nepriameho riadenia.

Postup udeľovania a podpis zmluvy

Finančné prostriedky sa poskytujú na základe podrobného posúdenia návrhu projektu.