Przed wypełnieniem zgłoszenia: finansowanie unijne dla początkujących

Co należy wiedzieć przed rozpoczęciem ubiegania się o finansowanie unijne.

Kto może zostać beneficjentem?

Najczęstsze profile beneficjentów środków unijnych i dostępne dla nich możliwości pozyskania finansowania

Procedura składania wniosków

Jak ubiegać się o środki unijne w ramach zarządzania bezpośredniego, dzielonego i pośredniego?

Procedura wyboru i podpisanie umowy

Przed przyznaniem finansowania każdy wniosek dotyczący projektu podlega szczegółowej weryfikacji.