Pirms pieteikuma iesniegšanas. ES finansējums – ievads

Viss, kas jums jāzina, pirms iesniedzat pieteikumu ES finansējuma saņemšanai?

Atbilstība — kas var saņemt finansējumu?

Biežākie atbalsta saņēmēji un tiem pieejamās finansējuma iespējas.

Pieteikumu iesniegšana

Kā pieteikties tiešā, dalītā un netiešā pārvaldībā esošam ES finansējumam.

Piešķiršanas procedūra un līguma parakstīšana

Pirms finansējuma piešķiršanas katrs projekta priekšlikums tiek rūpīgi pārbaudīts un izvērtēts.