Sula ndéanfaidh tú iarratas: Maoiniú ón Aontas do thosaitheoirí

An méid is ceart a bheith ar eolas agat sula dtosaíonn tú ag cur isteach ar mhaoiniú ón Aontas Eorpach.

Incháilitheacht: cé atá in ann maoiniú a fháil?

Cur síos ar na tairbhithe is coitianta agus na deiseanna maoiniúcháin atá ar fáil dóibh.

An próiseas iarratais

Conas iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú ón Aontas faoi bhainistíocht dhíreach, chomhroinnte agus indíreach.

Nós imeachta dámhachtana agus síniú conartha

Déantar grinnscrúdú ar gach tionscadal sula dtugtar maoiniú lena aghaidh.