Enne taotlemist: ELi rahastamine algajatele

Mida peaksite teadma enne ELi rahastuse taotlemist?

Rahastamiskõlblikkuse kontroll: kes võib rahastust saada?

Kõige levinumad toetusesaajate liigid ja neile avatud rahastamisvõimalused.

Taotlemine

Kuidas taotleda ELi rahastust eelarve otsese, jagatud ja kaudse täitmise raames.

Avaliku hanke menetlus ja lepingu sõlmimine

Iga projektiettepanekut hinnatakse enne toetuse andmist põhjalikult.