Jak postupovat před samotným podáním žádosti: Financování EU pro začátečníky

Co byste měli vědět před tím, než požádáte o finanční prostředky EU.

Způsobilost: kdo se může o financování ucházet?

Běžné profily příjemců a možnosti financování, které jsou jim k dispozici.

Podání žádosti

Jak žádat o finanční prostředky EU v rámci přímého, sdíleného a nepřímého řízení.

Udělovací řízení a podpis smlouvy

Finanční prostředky se poskytnou až po pečlivém posouzení každého projektu.