Подаване на заявление

Търсене и подаване на заявление за финансиране в рамките на различни програми за финансиране.

Търсене на партньори по проекти

Информация за партньорствата по проекти, включително услугите за търсене.

Процес на кандидатстване

Стъпки в процеса на кандидатстване за финансиране.