Преди да кандидатствате: финансиране от ЕС за начинаещи

Какво трябва да знаете, преди да кандидатствате за финансиране от ЕС.

Допустимост: кой може да получи финансиране?

Често срещани профили на бенефициери и възможности за финансиране, достъпни за тях.

Процес на кандидатстване

Как да кандидатствате за финансиране от ЕС при пряко, споделено и непряко управление.

Процедура за подбор

Всяко предложение за проект се разглежда внимателно преди да бъде предоставено финансиране.