Glavne možnosti financiranja

Skupna kmetijska politika (SKP)

Kmetje prejemajo neposredna plačila iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS). Iz tega sklada se financirajo zlasti neposredna plačila in ukrepi, s katerimi se urejajo in podpirajo kmetijski trgi.

Iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) se financira prispevek EU k programom za razvoj podeželja.

Raziskave in inovacije

Kmetje so lahko upravičeni tudi do podpore v sklopu programa Obzorje Evropa za prehrano, biogospodarstvo, naravne vire, kmetijstvo in okolje. Možnosti financiranja so navedene na portalu za financiranje in javne razpise.

Zaposlovanje na podeželskih območjih

Kmetje lahko izkoristijo nekatere ukrepe programa za enotni trg, zlasti v okviru stebra prehranske verige, ki ga upravlja Evropska izvajalska agencija za zdravje in digitalno tehnologijo (HaDEA).

Sredstva za kmete so na voljo tudi v okviru Evropskega socialnega sklada plus (ESS+) za izboljšanje pogojev zaposlovanja na podeželskih območjih.