Glavni izvori financiranja

Zajednička poljoprivredna politika (ZPP)

Poljoprivrednici primaju izravna plaćanja iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP). Iz tog se fonda prvenstveno financiraju izravna plaćanja i mjere kojima se reguliraju ili podupiru poljoprivredna tržišta.

Iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) financira se doprinos EU-a programima ruralnog razvoja.

Istraživanje i inovacije

Poljoprivrednici mogu imati koristi i od potpore klastera „Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš” u okviru Obzora Europa. Mogućnosti financiranja navedene su na portalu Funding & tender opportunities.

Zapošljavanje u ruralnim područjima

Poljoprivrednici mogu imati koristi od nekih aktivnosti Programa jedinstvenog tržišta, posebno u okviru stupa „Prehrambeni lanac” kojim upravlja Europska izvršna agencija za zdravlje i digitalno gospodarstvo (HaDEA).

Financijska sredstva poljoprivrednicima su dostupna i u okviru Europskog socijalnog fonda plus (ESF+) za poboljšanje uvjeta zapošljavanja u ruralnim područjima.