Tärkeimmät rahoituslähteet

Yhteinen maatalouspolitiikka (YMP)

Viljelijät voivat saada suoraa tukea Euroopan maatalouden tukirahastosta (maataloustukirahasto). Tästä rahastosta rahoitetaan viljelijöille maksettavia suoria tukia ja maatalousmarkkinoita sääteleviä tai tukevia toimenpiteitä.

Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta (maaseuturahasto) rahoitetaan EU:n osuus kansallisista maaseudun kehittämisohjelmista.

Tutkimus ja innovointi

Viljelijät voivat saada tukea myös elintarvike-, biotalous-, luonnonvara-, maatalous- ja ympäristöalan Horisontti Eurooppa -klusterista. Rahoitusmahdollisuudet on lueteltu rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa.

Työllistäminen maaseutualueilla

Viljelijät voivat hyötyä joistakin sisämarkkinaohjelman toimista, erityisesti elintarvikeketjun pilarista, jota hallinnoi Euroopan terveys- ja digitaaliasioiden toimeenpanovirasto (HaDEA).

Viljelivät voivat saada rahoitusta myös Euroopan sosiaalirahasto plussasta (ESR+) maaseudun työolojen parantamista varten.