Primære finansieringsmuligheder

Den fælles landbrugspolitik

Landbrugerne modtager direkte betalinger under Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL). Fonden finansierer primært direkte betalinger og foranstaltninger, som regulerer eller støtter landbrugsmarkederne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL) finansierer EU's bidrag til programmer for udvikling af landdistriker.

Forskning og innovation

Landbrugerne kan også få støtte fra Horisont Europas klynge af programmer for fødevarer, bioøkonomi, naturressourcer, landbrug og miljø. Finansieringsmulighederne findes på portalen under finansieringsmuligheder og udbud.

Beskæftigelse i landdistrikter

Landbrugerne kan få støtte gennem forskellige initiativer under programmet for det indre marked, navnlig søjlen "fødevarekæden", der administreres af HADEA, Det Europæiske Forvaltningsorgan for Sundhed og Det Digitale Område.

Landbrugere kan også opnå finansiering gennem Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) til at forbedre beskæftigelsen i landdistrikterne.