Översikt över programmen
Läs om vilka finansieringsprogram som stöder genomförandet av EU:s verksamhet med uppgifter om anslag och rättslig grund.

Budgetprocessen
Läs om arbetet med EU-budgeten och hur man ser till att utgifterna håller sig inom den fastslagna budgeten.