Pregled programov
Programi financiranja, ki se izvajajo v sklopu večletnega finančnega okvira za podporo politikam EU, vključno z zneski in pravno podlago.

Postopek odločanja
Okvir za finančno načrtovanje in proračunsko disciplino, ki zagotavlja, da poraba EU ostane znotraj dogovorjenih okvirov.