Lista programelor de finanțare
Programe de finanțare implementate prin cadrul financiar multianual pentru a sprijini politicile UE. Sume disponibile și temeiuri juridice.

Procesul decizional
Cadrul pentru programare financiară și disciplină bugetară care garantează că se respectă limitele convenite pentru cheltuielile UE.