Przegląd programów
Programy finansowania wdrażane za pomocą wieloletnich ram finansowych (w tym kwoty i podstawy prawne) w celu wspierania polityki UE.

Proces decyzyjny
Ramy programowania finansowego i dyscypliny budżetowej, dzięki którym wydatki UE nie przekraczają uzgodnionych pułapów.