Ħarsa ġenerali lejn il-programmi
Il-programmi ta’ finanzjament implimentati tul il-qafas finanzjarju multiannwali biex jappoġġjaw il-politiki tal-UE - inklużi l-ammonti u l-bażijiet legali.

Il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet
Il-qafas għall-programmar finanzjarju u d-dixxiplina baġitarja, li jiżgura li l-infiq tal-UE jibqa’ fil-limiti maqbula.