Īsi par programmām
ES politiku atbalstošas finansējuma programmas (tostarp summas un juridiskais pamats) daudzgadu finanšu plāna ietvaros.

Lēmumu pieņemšanas process
Finanšu plānošanas un budžeta disciplīnas nodrošināšanas sistēma, kas gādā par to, lai ES tēriņi nepārsniegtu līmeni, par kuru panākta vienošanās.