Programų apžvalga
Pagal daugiametę finansinę programą įgyvendinamos finansavimo programos, kuriomis remiama ES politika (įskaitant informaciją apie sumas ir teisinį pagrindą).

Sprendimų priėmimo procesas
Finansinio programavimo sistema ir biudžetinės drausmės priemonės, kuriomis užtikrinama, kad ES išlaidos neviršytų sutartų ribų.