Pregled programa
Programi financiranja koji se provode unutar višegodišnjeg financijskog okvira radi podupiranja politika EU-a – uključujući iznose i pravne osnove.

Postupak odlučivanja
Okvir za financijsko programiranje i proračunsku disciplinu kojim se osigurava da se sredstva EU-a troše u skladu s dogovorenim iznosima.