Forbhreathnú ar na cláir
Cláir mhaoiniúcháin a chuirtear chun feidhme leis an gcreat airgeadais ilbhliantúil chun tacú le beartais an Aontais Eorpaigh, méideanna agus bunúis dlí san áireamh.

An próiseas cinnteoireachta
An creat don chlársceidealú airgeadais agus don smacht buiséadach a chinntíonn nach sáraíonn caiteachas an Aontais Eorpaigh na teorainneacha comhaontaithe.