Rahastamisprogrammide ülevaade
ELi poliitika toetamiseks mõeldud mitmeaastase finantsraamistiku kaudu rakendatavad rahastamisprogrammid (koos summade ja õiguslike alustega).

Otsustusprotsess
Finantsplaneerimise ja eelarvedistsipliini tagamise raamistik, millega tehakse kindlaks, et ELi kulutused püsivad kokkulepitud piirides.