Oversigt over programmer
Finansieringsprogrammer, der gennemføres via den flerårige finansielle ramme for støtte af EU's politikker, herunder beløb og retsgrundlag.

Beslutningsproces
Rammen for den finansielle programmering og budgetdisciplinen, som sikrer, at EU's udgifter holder sig inden for de aftalte grænser.