Přehled programů
Programy financování realizované prostřednictvím víceletého finančního rámce na podporu politik EU – včetně finančních částek a právního základu.

Rozhodovací postup
Rámec pro programy financování a rozpočtovou kázeň, který zajišťuje, že se výdaje EU pohybují v dohodnutých mezích.