Преглед на програмите
Програми за финансиране, изпълняван чрез многогодишната финансова рамка с цел подпомагане на политиките на ЕС, включително размер на средствата и правни основания.

Процес на вземане на решения
Рамката за финансово програмиране и бюджетна дисциплина, чрез която се гарантира, че разходите на ЕС не надвишават определени граници.