Co je program na podporu strukturálních reforem

Program na podporu strukturálních reforem je program EU, který ve všech zemích Unie poskytuje cílenou pomoc při realizaci institucionálních a správních reforem a také reforem, které podporují hospodářský růst. Tato podpora se týká celého reformního procesu, od přípravy a vytvoření koncepce reforem až po jejich provedení. Podpora se řídí poptávkou a nevyžaduje se spolufinancování ze strany zemí EU.

Program na podporu strukturálních reforem koordinuje Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem Evropské komise Podpora strukturálních reforem(GŘ REFORM), které v lednu 2020 převzalo tento mandát od Útvaru na podporu strukturálních reforem.

Podpora reforem

 • Vše začíná podáním žádosti o podporu příslušnou zemí EU.
 • Podpora je „šitá na míru“, aby vyhovovala potřebám dané země.
 • Je jedinečnou kombinací odborných znalostí (z Evropské komise, členských zemí EU, mezinárodních organizací anebo soukromých subjektů).
 • Posiluje kapacitu příslušné země EU při navrhování a provádění reforem.
 • Nevyžaduje žádné spolufinancování.

Rozpočet

222,8 milionu eur na období 2017–2020

Druhy podpory

Země EU, která chce o podporu z programu zažádat, tak může učinit za účelem realizace:

Jak program funguje?

Země EU, která si přeje podporu získat, předloží Komisi žádost prostřednictvím vnitrostátního koordinačního orgánu pro program na podporu strukturálních reforem. Žádost musí být podána vždy nejpozději do 31. října.

Komise obdrženou žádost zanalyzuje a zahájí s vnitrostátním koordinačním orgánem dialog k posouzení specifických potřeb dané země ohledně podpory plánování a provádění reforem.

Podpora může být poskytována přímo interními odborníky Komise nebo spolu s dalšími poskytovateli technické podpory:

 • odborníci z vnitrostátních orgánů
 • mezinárodní organizace
 • soukromé firmy a poradenské společnosti
 • jednotliví odborníci ze soukromého sektoru.

TAIEX-SRSP Peer 2 Peer je nástroj, který je spravován ve spolupráci s Generálním ředitelstvím pro politiku sousedství a jednání o rozšíření (GŘ NEAR) a slouží k provádění části programu na podporu strukturálních reforem GŘ REFORM. Umožňuje odborníkům ze státní správy vyměňovat si znalosti prostřednictvím služebních cest, studijních návštěv a seminářů.

Nástroj je k dispozici pouze pro projekty vybrané v rámci programu na podporu strukturálních reforem.

Oblasti působnosti programu

 • veřejná správa
 • daňová správa a správa veřejných financí
 • hospodářský růst a podnikatelské prostředí
 • trh práce, zdravotnictví a sociální služby
 • finanční sektor a přístup k financování

Policy areas of DG REFORM

Příklady projektů

Doposud bylo podpořeno více než 1 000 reformních projektů ve 27 členských státech. Mezi ně patří:

 • zvýšení operační kapacity a efektivity veřejné správy
 • modernizace správy veřejných financí
 • reforma daňové správy
 • rozvoj digitální ekonomiky
 • dosažení cílů v oblasti změny klimatu a energetiky
 • přilákání přímých zahraničních investic
 • reforma vzdělávacího systému
 • zlepšení možností v oblasti financování v rámci unie kapitálových trhů
 • zvýšení účinnosti při řešení úvěrů v selhání

Příklady podpory reforem

Kontaktní údaje

Hlavní kontaktní osoba pro země EU:

Judit.ROZSA@ec.europa.eu

Další informace o programu na podporu strukturálních reforem:

Generální ředitelství pro podporu strukturálních reforem: REFORM-SRSP@ec.europa.eu

Subjekty, které provádějí finanční prostředky EU v rámci nepřímého řízení:

2018

2017

2016

Dokumenty

StáhnoutPDF - 1.7 MB
StáhnoutPDF - 3 MB
StáhnoutPDF - 1.4 MB
StáhnoutPDF - 2 MB
StáhnoutPDF - 1.9 MB
StáhnoutPDF - 2.3 MB
StáhnoutPDF - 1.9 MB