Informacje o programie

Program wspierania reform strukturalnych to program UE, który zapewnia dostosowane do potrzeb i dostępne dla wszystkich krajów UE wsparcie przy wdrażaniu reform instytucjonalnych, administracyjnych i pobudzających wzrost gospodarczy. Program obejmuje cały proces wdrażania reform: od ich opracowania i zaplanowania po wprowadzenie w życie. Wsparcie jest dostępne na wniosek zainteresowanego kraju, współfinansowanie ze strony państw członkowskich UE nie jest wymagane.

Od stycznia 2020 r. program wspierania reform strukturalnych jest koordynowany przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej ds. Wspierania Reform Strukturalnych (DG REFORM) Wspieranie Reform Strukturalnych. Wcześniej zajmowała się tym Służba ds. Wspierania Reform Strukturalnych.

Jak wygląda wspieranie reform w ramach programu:

 • najpierw zainteresowany kraj UE musi złożyć wniosek o wsparcie
 • wsparcie jest dostosowywane do konkretnych potrzeb danego kraju
 • oferowane jest wyjątkowe połączenie wiedzy fachowej (Komisji Europejskiej, państw członkowskich UE, organizacji międzynarodowych i/lub sektora prywatnego)
 • wsparcie wzmacnia zdolność danego kraju UE do opracowywania i wdrażania reform
 • wsparcie nie wymaga współfinansowania.

Budżet

222,8 mln euro w okresie 2017–2020

Rodzaje wsparcia

Kraje UE mogą złożyć wniosek o wsparcie z programu, aby wdrożyć:

Jak działa program?

Kraj UE, który chce otrzymać wsparcie w ramach programu wspierania reform strukturalnych, składa wniosek do Komisji za pośrednictwem krajowej instytucji koordynującej wdrażanie programu. Co roku wniosek ten należy złożyć najpóźniej do 31 października.

Komisja analizuje otrzymane wnioski i rozpoczyna dialog z krajowymi organami koordynującymi, aby ocenić konkretne potrzeby danego kraju oraz dostępne możliwości w zakresie wspierania opracowywania i wdrażania reform.

Wsparcie techniczne może być udzielane bezpośrednio przez ekspertów wewnętrznych Komisji lub przez innych ekspertów zewnętrznych z:

 • organów administracji krajowej
 • organizacji międzynarodowych
 • prywatnych przedsiębiorstw i firm konsultingowych
 • indywidualnych ekspertów z sektora prywatnego.

Instrument TAIEX-SRSP Peer 2 Peer jest instrumentem zarządzanym we współpracy z Dyrekcją Generalną ds. Europejskiej Polityki Sąsiedztwa i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR). Jest to część programu wspierania reform strukturalnych DG REFORM. Instrument umożliwia ekspertom z administracji krajowych wymianę wiedzy podczas misji ekspertów, wizyt studyjnych i warsztatów.

Instrument jest dostępny wyłącznie w przypadku projektów wybranych w ramach programu wspierania reform strukturalnych.

Obszary reform:

 • sprawowanie rządów i administracja publiczna
 • administracja podatkowa i zarządzanie finansami publicznymi
 • wzrost gospodarczy i otoczenie biznesowe
 • rynek pracy, zdrowie i usługi społeczne
 • sektor finansowy i dostęp do finansowania.

Policy areas of DG REFORM

Przykłady projektów

Do tej pory w 27 państwach członkowskich udzielono wsparcia ponad 1000 projektom reform. Projekty miały ma celu m.in.:

 • zwiększenie potencjału operacyjnego i skuteczności administracji publicznej
 • modernizację zarządzania finansami publicznymi
 • przeprowadzenie reformy administracji podatkowej
 • rozwój gospodarki cyfrowej
 • osiągnięcie celów dotyczących klimatu i energii
 • pozyskiwanie zagranicznych inwestycji bezpośrednich
 • reformę systemów edukacji
 • poprawę możliwości finansowania w ramach inicjatywy dotyczącej unii rynków kapitałowych
 • zwiększenie skuteczności metod postępowania w przypadku kredytów zagrożonych.

Przykłady wspierania reform

Kontakt

Główny adres kontaktowy dla krajów UE:

Mary.McCarthy@ec.europa.eu

Więcej informacji na temat programu wspierania reform strukturalnych:

Dyrekcja Generalna ds. Wspierania Reform Strukturalnych REFORM-SRSP@ec.europa.eu

Podmioty wdrażające fundusze UE w ramach zarządzania pośredniego:

2018

2017

2016

Dokumenty

PobierzPDF - 6 MB
PobierzPDF - 1.7 MB